Paikkallissäännöt

Epänormaalit kenttäolosuhteet (mukaan lukien kiinteät haitat, sääntö 16)

  1. Kunnostettavat alueet

- Yleisellä pelialueella olevat muurahaispesät
- Siirto-oikeus ilmastusreiästä, pallon ollessa ilmastusreiässä tai koskettaessa sitä: -yleisellä pelialueella pudottamalla pallo, mikäli pallo päätyy toiseen ilmastusreikään, pudotus uusitaan
-viheriöllä pallo asetetaan
Vapautuminen ei ole sallittu, mikäli ilmastusreikä on ainoastaan pelaajan jalan alla tai viheriöllä puttilinjalla

  • Yleisellä pelialueella sinisillä paaluilla tai valkoisella maalilla rajatut alueet. Alue joka on merkitty sinivalkoisilla paaluilla, pelaaminen kielletty.
  • Sateen aiheuttamat valumaurat bunkkereissa


  1. Kiinteät haitat
  • Väylällä 18 olevat paalut jotka osoittavat väylän 10 ulkorajaa ovat kiinteitä haittoja väylää 18 pelattaessa, paalun liikuttaminen kielletty.
  • Kiinteä haitta lähellä viheriötä enintään kahden mailanmitan päässä pelattavan viheriön reunasta ja sijaitsee pelilinjalla yleisellä pelialueella enintään kahden mailanmitan päässä pallosta. Pelaaja voi vapautua säännön 16.1b mukaisesti.
  • Mittamerkinnät kentällä, merkin poistaminen kielletty.
  • Soralla tai hakkeella päällystetyt tiet ja polut, Yksittäiset kivet ja hakepalat ovat irrallisia luonnonhaittoja.

Rangaistus paikallissäännön rikkomisesta, yleinen rangaistus tai reiän
menetys