Seuran syyskokouskutsu 31.10.2023


KANAVAGOLF VÄÄKSY RY KUTSU/ESITYSLISTA


ESITYSLISTA SYYSKOKOUKSEEN


Aika: Tiistaina 31.10.2023 klo 18:00
Paikka: Kanavagolf klubirakennus, Tehtaantie 3, 17200 Vääksy
Ilmoittautuminen: Kokousjärjestelyjä varten edellytetään ilmoittautumista 26.10.2023 mennessä

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta 

 3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus 

 4. Kokouksen pöytäkirjan tarkastajien (2 kpl) ja ääntenlaskijoiden (2 kpl) valitseminen 

 5. Asialistan hyväksyminen 

 6. Seuran puheenjohtajan valinta: suostumuksen on antanut Kim Povoljajeff
 7. Seuran kapteenien valinta: suostumuksen on antanut Paula Ahlberg ja Jari Lehmusvaara
 8. Seuran hallituksen valinta: suostumuksen on antanut: Jari Lehmusvaara, Reijo Pihlanen, Timo Pessi, Paula Ahlberg, Aarne Kyläkallio ja Henri Toivo
 9. Toiminnantarkastajien valinta
  • Hallitus esittää, että varsinaisiksi toiminnantarkastajiksi valittaisiin Hellevi Tupala ja Pekka Talvenmäki sekä varatoiminnantarkastajiksi Antero Rintakorpi ja Ismo Kirmonen
 10. Tulevan vuoden liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudesta päättäminen

• Hallitus esittää, että jäsenmaksu aikuisilta olisi 85 euroa ja junioreilta 35 euroa.
• Hallitus esittää, että liittymismaksu aikuisilta olisi 1 euroa ja junioreilta 1 euroa.

 1. Tulevan vuoden talousarvion ja toimintasuunnitelman hyväksyminen
 2. Muut asiat, jotka on jätetty seuran hallitukselle seuran sääntöjen määräämään määräaikaan (15.9.) mennessä käsiteltäväksi syyskokouksessa
 3. Kokouksen päättäminen


Ilmoittautuminen kokoukseen: caddie@kanavagolf.com tai alla olevan linkin kautta:


Kanavagolf Vääksy ry Toimintasuunnitelma kaudelle 2024


1. Yleistä
Kanavagolf Vääksy ry toimii Suomen Golfliiton alaisena jäsenseurana, noudattaen liiton ja seuran omia toimintasääntöjä. Seuran kotikenttänä toimii Kanavagolf Vääksy Oy:n omistama ja ylläpitämä täysimittainen golfkenttä monipuolisine harjoitusalueineen. Yhtiön tehtävänä on ylläpitää ja kehittää kenttää, sen rakennuksia, koneita ja kalustoa. Yhtiö tuottaa seuralle hallinnollisia palveluja erillisen sopimuksen mukaisesti. Hallintopalkkio on sidottu kiinteään perusosaan ja erilliseen veloitukseen euroa per jäsen todellisen jäsenmäärän mukaan. Seuran tehtävänä on tuottaa ja tarjota sen jäsenille monipuolista toimintaa: koulutusta, golfopetusta, kilpailuja, tapahtumia, vierailuja, jne. ympäri vuoden.
Tässä toimintasuunnitelmassa ja 2024 budjetissa esitetyt toimenpiteet ovat viitteellisiä toimintaohjeita kauden 2024 hallitukselle. Uusi seuran hallitus muodostaa toimikunnat ja päättävät toiminnan yksityiskohdista ja resursseista toimintasuunnitelman ja valitun strategian ohjaamana.

2. Toiminnan ohjaus
Seuran asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitun puheenjohtajan lisäksi neljästä kahdeksaan (4-8) jäsentä. Käytännön toiminnan toteuttamisesta vastaavat hallituksen määrittelemät eri toimikunnat puheenjohtajineen sekä seuran toiminnanjohtaja. Seurassa on kapteeni ja ladykapteeni, jotka syyskokous valitsee ja he kuuluvat myös seuran hallitukseen.
Seuran operatiivista toimintaa johtaa toiminnanjohtaja yhdessä puheenjohtajan kanssa. Toiminnanjohtajan tehtävä ja vastuu on tiedottaa ja koordinoida, sekä ohjata toimintaa yhtiön ja seuran välillä, siten että se on linjassa valitun strategian kanssa.
Seuran puheenjohtajan vastuulla on seuran hallituksen, toimikuntien ja niiden jäsenten motivointi, valvonta ja ohjaus, että sovitut asiat ja toimenpiteet toteutetaan ajallaan.

3. Jäsenmäärä
Seuran jäsenmäärässä on tällä hetkellä (31.8.2023) 1125 henkeä. Tavoitteena on, että seuran jäsenien kokonaismäärä pysyy samalla tasolla. Seuran talousarvio on toimintasuunnitelman liitteenä.

4. Seuratoiminnan tavoitteet 2024
Golfseurojen, kuten myös Kanavagolfin toiminta on keskittynyt pitkälle kilpailujen ympärille. Seuran toimintaa ja toimikuntia ohjaava teema on toteuttaa palveluja myös seuran ei kilpaileville jäsenille. Tällaisia ovat mm. pelimatkat, tapahtumat, yleinen harrastusta tukeva golfopetus jne.


5. Golfopetus
Golfopetuksesta vastaavat yksinoikeudella Kanavagolfin kanssa sopimussuhteessa olevat prot. Kaikkea tarvittavaa opetusta ei kuitenkaan pystytä taloudellisista syistä toteuttamaan pron toimesta, vaan jäsenillä on osavastuu sellaisesta opetustoiminnasta, jonka voi toteuttaa esim. kokeneempi pelaaja. Tällaista opetustoimintaa ovat mm. golfiin tutustujien tilaisuuksien vetäminen, kummigolffaritoiminta, lasten kesäleirit, osa juniorivalmennuksesta, jne. Seura kouluttaa opetustoimintaan ilmoittautuneet jäsenet.

5.1. Golfopetuksen tavoitteet
Opetusta järjestetään kysynnän mukaan koko jäsenistölle tukemaan lajin harrastamista. Tuemme kuitenkin edelleen myös kilpailemisesta kiinnostuneita golfareita. Painotuksesta päättää kauden 2024 uusi hallitus.

6. Golfiin tutustujat
Kanavagolf Vääksy Oy ja Kanavagolf Vääksy ry toteuttavat yhdessä golfiin tutustumistilaisuuksia. Esimerkiksi: koululuokat, muut urheiluseurat, muut yhdistykset, kaveriporukat, yritykset.
Budjetti 1000€

7. Junioritoiminta
Kanavagolfin junioritoiminnassa osallistujat jaetaan eri taso/ikäryhmiin. Pääpaino harjoittelussa on pelaamisessa. Junioritoiminnan tavoitteena on saada eritasoisia ja -ikäisiä junioreita mukaan golfin harrastamiseen.
Ryhmästä riippuen osasta kustannuksista vastaa seura ja osa on omakustanteista
Kesällä 2024 pidetään kaksi kahden päivän golfleiriä aloitteleville junioreille.
Budjetti 5000€


8. Klubitapahtumat
Seuran tavoitteena on ottaa huomioon toimintaa suunnitellessa ja toteuttaessa jäsenpalveluja, jotka palvelevat jäsenistöä tasapuolisesti, esim: kauden avajaiset ja päättäjäiset.
Budjetti 3300€

9. Senioritoiminta
Senioreiden tavoite kaudella 2024 on järjestää yhteisiä tapahtumia. Tapahtumilla lisätään yhteishenkeä, vahvistetaan Kanavagolfissa viihtyvyyttä ja avointa keskustelua jäsentemme kanssa.
Tiedottamiseen panostetaan ja etsitään keinoja, jolla tavoitetaan mahdollisimman monta seniorigolfaria. Teemme vierailumatkoja kiinnostaville golfkentille, joista ensimmäinen matka olisi ennen juhannusta.


Kerran kuukaudessa touko-syyskuussa järjestetään senioreille oma kuukausikisa.


Seuravierailut säilyvät edelleen vahvasti mukana.

Kesäkausi avataan avoimella Senior Open kisalla.
Seuravierailu Jyväskylästä on ajoittunut perinteisesti touko-kesäkuulle.

Kesäkausi sisältää myös seurakilpailuja mm. Jyväskylä, Hämeenlinna, Lahti, Iitti, Messilä, Kuusankoski ja Hartola

Budjetti 3200€

10. Kilpailutoiminta
Seuran ja sen nimittämän toimikunnan tehtävänä on kauden aikana järjestää seuran kilpailuja Kanavagolf Vääksy Oy:n kentällä. Toimikunta vastaa kilpailujen järjestelystä ja johtamisesta. Lisäksi toimikunta aktivoi jäsenistöä tuomaritoimintaan ja varmistaa näin, että seurassa on riittävä määrä seuratuomareita kilpailujen läpiviemiseksi.
Kilpailemisesta vastaavan toimikunnan tehtävänä on ylläpitää jäsenien tasoituksia yhdessä Kanavagolf Vääksy Oy:n caddiemastereiden kanssa ja ottaa tarvittaessa kantaa jäsenistön tasoituksiin liittyviin kysymyksiin.
Tavoitteet kaudelle 2024
• monipuolisen kilpailutoiminnan tarjoaminen jäsenistölle: järjestetään perinteisiä tasoituskelpoisia golfkilpailuja myöskään rennompia kilpailuja unohtamatta.
• riittävän seuratuomarien määrän varmistaminen
• jäsenistön sääntötietämyksen ja pelitaitojen kehittämisen edesauttaminen yhteistyössä muiden toimikuntien ja kapteenien kanssa
Budjetti 3000€

11 Naistoimikunta

Naistoimikunnan tavoitteena on kehittää ja aktivoida seuramme naisten toimintaa siten, että se antaisi nautinnollisia golfelämyksiä niin vasta aloittaneille kuin aktiivisemmillekin harrastajille ikään ja pelitasoon katsomatta.
Haluamme järjestää tällä kaudella, edellisvuoden tapaan, mahdollisimman paljon matalan kynnyksen tapahtumia, jotta saamme sitä kautta varsinkin uusia pelaajia tutustumaan Kanavagolfin toimintaan ja toisiin pelaajiin.

Maalis-huhtikuussa shoppaillaan golfpointissa, aloitetaan pelikauteen valmistautuminen

Kesäkausi toukokuu – syyskuu
· Toukokuussa naisten kesäkauden avajaiset
· Kuukausittain naisille suunnattu tapahtuma
mm. naisten viikonloppu, naisten viikkokisa, naisten scramble, PAR3-kisa, iltapäiväkahvit, bingoilta ym.

· Naisten ryhmämatka vieraskentälle
· Syyskuussa kesäkauden päättäjäiset

Budjetti 2500€

12. Kapteenit
Kanavagolfissa kapteenien tehtäviin kuuluu kehittää ja ylläpitää seuran omaa henkeä, rakentaa yhdessä jäsenistön kanssa golfyhteisöä, mikä tarjoaa kaiken tasoisille pelaajille mielekästä ja kannustavaa toimintaa. Kapteenit toimivat myös uusien jäsenien tukena, kummipelaajina sekä aktiivijäsenten äänenä johtokunnassa. Kapteenien tehtäviin kuuluu ohjeistaa ja valita seuran kummipelaajat. Kilpailutoimikunnan kanssa kapteenit sopivat ja järjestävät sääntö- ja tuomarikoulutuksia. Lisäksi kapteenit edustavat seuraa osallistumalla aikataulujensa puitteissa vuosittaiseen kapteenien ja ladykapteenien päiville. Kapteenit ylläpitävät eri seurojen välisiä suhteita ja yhteyksiä osallistumalla mm. lähiseurojen hallitusten välisiin seuraotteluihin ja ajatustenvaihtotilaisuuksiin. Kapteenit avaavat seuran golfkauden lipunnostoineen avajaiskilpailun yhteydessä ja osallistuvat seuran päättäjäistilaisuuteen kiitospuheineen mahdollisuuksiensa mukaan.
Budjetti 1000€

13. Hallintopalkkio ja muut hallintokustannukset
Kanavagolf Vääksy Oy tuottaa Kanavagolf Vääksy ry:lle sen tarvitsemat palvelut kokonaisuudessaan. Seuralla ei ole omaa palkattua henkilökuntaa eikä myöskään laitteistoja / ohjelmistoja toimintansa ja hallintonsa pyörittämiseen.
Hallintopalkkio muodostuu Kanavagolf Vääksy Oy:n tuottamasta työsuoritteesta seuralle ja muista kustannuksista, jotka kohdistuvat seuran toimintaan. Hallintopalkkiossa todellisen jäsenmäärän (31.8.) mukaan laskutettava osuus on 12€/jäsen (alv 0%) ja muiden kustannusten osuus on 10000€ (alv 0%) per/vuosi.
Muut hallintokustannukset muodostuvat kirjanpidosta, tilinpäätöksestä, toiminnanpalkkioista ja muista hallinnollisista kustannuksista.