Senioritoimikunnan syyskokouksen päytäkirja

KanG- seniorit

Senioritapaaminen yhteisten asioiden merkeissä

Aika: 09.09.2015, klo 17.30
Paikka: Klubi-talo
Läsnä. Raimo Rinkinen, Timo Tenho, Jari lehmusvaara, Olavi Saarinen
osanaikaa: Riitta Jutila, Raija Lindfors, Saila Mäkinen ja Mika Mäkinen

1. Asialista
– kuluvan vuoden toimintakertomus
– vuoden 2016 toimintasuunnitelma
– vuoden 2016 budjetti
2. Toimintakertomus 2015
Käytiin läpi liitteenä oleva toimintakertomus.
Toiminnan kulut ovat osin arvioita, koska tietoja ei ole tarkastettu seuran
kirjanpidosta. Toiminta on pysynyt budjetoidussa kustannuksissa.

2. Kilpailutoiminta
Läsnä olivat: Riitta Jutila, Raija Lindfors, Saila Mäkinen ja Mika Mäkinen
Seuran toimintakulttuuri:

– Mika Mäkinen esitti näkemyksenään seuratoiminnan kehittämisen enempi
yhteisölliseen suuntaan. Nyt toiminta on kilpailukeskeistä ja kilpailuihin
osallistuu pieni osa koko seuran jäsenistöstä.

– Todettiin myös ettei tapahtumat ole kovin vetovoimaisia.
Kilpailutoiminta:

– Sikspäki on seudullisesti suuri tapahtuma pelaajamäärältään ja sopii
useimmille taitotasosta riippumatta.

– Alue- ja Haastaja Tourit kiinnostavat kohtuullisesti, osallistuminen
sarjoihin ollut vähäistä.

– Audi Finnish Senior Tourille on osallistunut yksittäisiä pelaajia.

– SM-tason kisoihin ei ole osallistuttu.
Keskusteltiin kilpailutason nostamisesta, koska on ollut kysyntää. Nais- ja
miespelaajista olisi mahdollista saada kilpailukykyiset joukkueet/yksilöpelaajat.
Seuran tuki kilpapelaamiseen (edustuspelaamiseen) olisi välttämätön. Tukea
tarvittaisiin harjoitteluun ja varsinaisten kilpailukulujen kattamiseen.

3. Toimintasuunnitelma ja budjetti 2016
Liitteenä on toimintasuunnitelma ja budjetti vuodelle 2016.
Toiminta painottuu kuten edellisinäkin vuosina kilpailukeskeiseksi.
Jäsenten tukemista Sikspäki- ja 10-seuran kilpailuissa ehdotetaan jatkettavaksi
nykyisen tavan mukaisesti. Em. kilpailut ovat seuran edustustehtäviä, seuran
menestyminen kilpailuissa nostaa seuran arvostusta.

4. Senioritoimikunta vuodelle 2016
Olavi Saarisen jättäessä puheenjohtajuuden esitetään uudeksi puheenjohtajaksi Jari
Lehmusvaaraa. Olavi Saarinen jatkaa rivijäsenenä.

Toimikunnan tehtävänjakoa määritettiin toimintasuunnitelman mukaiseksi, niin että:

– Jari Lehmusvaara toimii Haastaja Tourin ja ylempien sarjojen yhteyshenkilönä
– Raimo Rinkinen toimii Alue Tourin yhteyshenkilönä
– Olavi Saarinen toimii Sikspäkin yhteyshenkilönä
– Timo Tenho toimii toimitsijavastaavana.

Edellä esitetty tehtävänjako on ohjeellinen. Toimikuntaan voi osallistua kaikki asiasta
kiinnostuneet.

Senioritoimikunnan puolesta
Olavi Saarinen

seniorien toimintasuunnitelma 2016

budjetti 2016

 Jaa

Kategoriassa Ajankohtaista, Senioritoimikunta