Kutsu Kanavagolf Vääksy ry:n syyskokoukseen 27.10.2019

Kanavagolf Vääksy Ry:n syyskokous järjestetään sunnuntaina 27.10.2019 klo 16.00 Kanavagolfin klubilla. Kokouskutsu on esillä nettisivuilla ja ilmoitustaululla, jonne lisätään myös kokous materiaali joka valmistuu ensi viikon aikana.
Kokoukseen ei tarvitse ilmoittautua ennakkoon.
Tervetuloa!

KANAVAGOLF VÄÄKSY RY
KUTSU/ESITYSLISTA
ESITYSLISTA SYYSKOKOUKSEEN

Aika:             Sunnuntaina 27.10.2019 klo 16.00
Paikka:         Kanavagolf klubirakennus, Tehtaantie 3, 17200 Vääksy

 1. Kokouksen avaus
 2. Kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin valinta
 3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
 4. Kokouksen pöytäkirjan tarkastajien (2 kpl) ja ääntenlaskijoiden (2 kpl) valitseminen
 5. Asialistan hyväksyminen
 6. Seuran puheenjohtajan valinta: suostumuksen on antanut Mirko Tähkänen
 7. Seuran kapteenien valinta: suostumuksen on antanut Marie Kumpulainen ja Ben Backman
 8. Seuran hallituksen valinta: suostumuksen on antanut: Rauli Parjanne, Jari Lehmusvaara, Reijo Pihlanen, Marie Kumpulainen ja Ben Backman
 9. Toiminnantarkastajien valinta
  • Hallitus esittää, että varsinaisiksi toiminnantarkastajiksi valittaisiin Hellevi Tupala ja Pekka Talvenmäki sekä varatoiminnantarkastajiksi Markku Peräkylä ja Ismo Kirmonen 
 10. Tulevan vuoden liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudesta päättäminen
• Hallitus esittää, että jäsenmaksu aikuisilta olisi 85 euroa ja junioreilta 35 euroa.
• Hallitus esittää, että liittymismaksu aikuisilta olisi 1 euroa ja junioreilta 1 euroa.
 1. Tulevan vuoden talousarvion ja toimintasuunnitelman hyväksyminen
 2. Muut asiat, jotka on jätetty seuran hallitukselle seuran sääntöjen määräämään määräaikaan (15.9.) mennessä käsiteltäväksi syyskokouksessa
 1. Kokouksen päättäminen

 

Kanavagolf Vääksy ry Toimintasuunnitelma kaudelle 2020

 1. Yleistä

Kanavagolf Vääksy ry toimii Suomen Golfliiton alaisena jäsenseurana, noudattaen liiton ja seuran omia toimintasääntöjä. Seuran kotikenttänä toimii Kanavagolf Vääksy Oy:n omistama ja ylläpitämä täysimittainen golfkenttä monipuolisine harjoitusalueineen. Yhtiön tehtävänä on ylläpitää ja kehittää kenttää, sen rakennuksia, koneita ja kalustoa. Yhtiö tuottaa seuralle hallinnollisia palveluja erillisen sopimuksen mukaisesti. Hallintopalkkion määrä tullaan jatkossa sitomaan kiinteään perusosaan ja erilliseen veloitukseen euroa per jäsen todellisen jäsenmäärän mukaan. Seuran tehtävänä on tuottaa ja tarjota sen jäsenille monipuolista toimintaa: koulutusta, golfopetusta, kilpailuja, tapahtumia, vierailuja, jne. ympäri vuoden.

Tässä toimintasuunnitelmassa ja 2020 budjetissa esitetyt toimenpiteet ovat viitteellisiä toimintaohjeita kauden 2020 hallitukselle. Uusi seuran hallitus muodostaa toimikunnat ja päättävät toiminnan yksityiskohdista ja resursseista toimintasuunnitelman ja valitun strategian ohjaamana.

 

 1. Toiminnan ohjaus

Seuran asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitun puheenjohtajan lisäksi neljästä kahdeksaan (4-8) jäsentä. Käytännön toiminnan toteuttamisesta vastaavat hallituksen määrittelemät eri toimikunnat puheenjohtajineen sekä seuran toiminnanjohtaja. Seurassa on kapteeni ja ladykapteeni, jotka syyskokous valitsee ja he kuuluvat täten seuran hallitukseen.

Seuran operatiivista toimintaa johtaa toiminnanjohtaja yhdessä puheenjohtajan kanssa. Toiminnanjohtajan tehtävä ja vastuu on tiedottaa ja koordinoida, sekä ohjata toimintaa yhtiön ja seuran välillä, siten että se on linjassa valitun strategian kanssa.

Seuran puheenjohtajan vastuulla on seuran hallituksen, toimikuntien ja niiden jäsenten motivointi, valvonta ja ohjaus, että sovitut asiat ja toimenpiteet toteutetaan ajallaan.

 

 1. Jäsenmäärä

Seuran jäsenmäärässä on tällä hetkellä (31.8.2019) 1135 henkeä. Tavoitteena on, että seuran jäsenien kokonaismäärä pysyy samalla tasolla. Seuran talousarvio on toimintasuunnitelman liitteenä.

 

 1. Seuratoiminnan tavoitteet 2020

Kilpailukeskeisyydestä harrastamisen tukemiseen Golfseurojen, kuten myös Kanavagolfin toiminta on keskittynyt pitkälle kilpailujen ympärille. Kauden 2020 yksi seuran toimintaa ja toimikuntia ohjaava teema on toteuttaa palveluja myös seuran ei kilpaileville jäsenille. Tällaisia ovat mm. pelimatkat, tapahtumat, yleinen harrastusta tukeva golfopetus jne.

 

 1. Golfopetus

Golfopetuksesta vastaa Kanavagolfin kanssa sopimussuhteessa olevat prot. Kaikkea tarvittavaa opetusta ei kuitenkaan pystytä taloudellisista syistä toteuttamaan pron toimesta, vaan jäsenillä on osavastuu sellaisesta opetustoiminnasta, jonka voi toteuttaa esim. kokeneempi pelaaja. Tällaista opetustoimintaa ovat mm. golfiin tutustujien tilaisuuksien vetäminen, kummigolffaritoiminta, lasten kesäleirit, osa juniorivalmennuksesta, jne. Seura kouluttaa opetustoimintaan ilmoittautuneet jäsenet.

 5.1.Golfopetuksen tavoitteet

Opetusta järjestetään kysynnän mukaan koko jäsenistölle tukemaan lajin harrastamista. Tuemme kuitenkin edelleen myös kilpailemisesta kiinnostuneita golfareita. Painotuksesta päättää kauden 2020 uusi hallitus.

 

 1. Golfiin tutustujat

Kanavagolf Vääksy Oy ja Kanavagolf Vääksy ry toteuttavat yhdessä golfiin tutustumistilaisuuksia. Esimerkiksi: koululuokat, muut urheiluseurat, muut yhdistykset, kaveriporukat, yritykset. Uusi hallitus ja toiminnanjohtaja suunnittelevat kaudelle 2020 uusia keinoja golfiin tutustumiseen.

Budjetti 1000€

 

 1. Junioritoiminta

Kesätreenit ajoitetaan touko- syyskuulle. Kanavagolfin junioriohjelman ja suunnitelman mukaan osallistujat jaetaan eri taso/ikäryhmiin. Pääpaino harjoittelussa on pelaamisessa.

Talviharjoittelu ajoitetaan tammi- huhtikuulle sisäharjoitushalli Loukussa. Harjoittelun painopisteenä on tasapainoinen täysi swing ja lähipeli.

 

Keväällä maalis-huhtikuussa 2020 junioreiden toiveesta junioritoimikunta pyrkii järjestämään omakustanteisen harjoitusleirin Espanjaan.

 

Junnuleirejä järjestetään joko yksi tai kaksi riippuen kysynnästä, esim. kaksipäiväisenä 4 tuntia per päivä. Junnuleiri toteutetaan soveltuvin osin omien aktiivien voimin. Leirin hinta on 45€/juniori.

Olemme seurana valmiimpia kilpailuihin tulevalla kaudella. Yritämme verkostoitua ja järjestää lähiseudun muiden kenttien kanssa yhteisiä viikko- /kuukausiharjoituksia ja kilpailuita. Järjestämme myös tulevalla kaudella Future Tourin juniorikisan.  Tavoitteenamme on, että juniorikilpailuja kiertää kesällä 2020 vähintään 10 Kang Ry:n junioria. Myös että aktiivisten junioreiden määrä harjoituksissa kasvaa ensi kaudella 10 juniorilla nykyisestä 35:stä 45 junioriin. Tämä tarkoittaa sitä, että meillä tulisi olla toimikuntana käytössä lisää käsipareja ohjauksessa/valmennuksessa. Toivottavasti saamme mukaan henkilöitä, jotka voisivat olla mukana junioritoiminnassa.

Varainkeruu:

 1. Kaudelle 2019 suunniteltu varainkeruumuoto siirtyy vuodelle 2020: yritämme kerätä kenttämme lammista mahdollisimman paljon palloja alkukeväästä. Juniorit putsaavat ja pussittavat lampipallot ja niitä myydään klubin jäsenille.
 2. Junnujen sponsoritaulu toteutetaan klubin ulkoseinälle. Kyseisessä taulussa mukana olevat yritykset saavat logonsa näkyviin ja saavat siten näkyvyyttä tukemisestaan Kanavagolfin junioritoiminnan hyväksi. Pyrimme tarjoamaan yrityksille myös palveluita sponsorointia vastaan. Oman logon saa näkyville hintaan 100€.
 3. Talven ja kevään 2020 aikana juniorit tulevat myymään myös varainkeruu tuotteita; makeisia tai muuta kivaa.

Kauden aikana järjestetään junioritoimintaa tukevia kilpailuita.

Budjetti 15.000€ (varainkeruu 10.000€)

 

 1. Klubitapahtumat

Seuran tavoitteena on ottaa huomioon toimintaa suunnitellessa ja toteuttaessa jäsenpalveluja, jotka palvelevat jäsenistöä tasapuolisesti, esim: kauden avajaiset ja päättäjäiset.

Budjetti 2500€

 

 1. Senioritoiminta

Senioreiden tavoite kaudella 2020 on lisätä yhteisiä tapahtumia. Tapahtumilla lisätään yhteishenkeä, vahvistetaan Kanavagolfissa viihtyvyyttä ja avointa keskustelua jäsentemme kanssa.
Tiedottamiseen panostetaan ja etsitään keinoja, jolla tavoitetaan mahdollisimman monta seniorigolfaria. Teemme vierailumatkoja kiinnostaville golfkentille, joista ensimmäinen matka olisi ennen juhannusta.

Kerran kuukaudessa touko-syyskuussa järjestetään viikonloppuisin senioreille oma kuukausikisa, jossa pelimuotona on HCP/PB.
Sikpäkit ja seuravierailut säilyvät edelleen vahvasti mukana.

Talvikautena seniorit harjoittelevat Loukussa. Senioreille varataan omat harjoitusvuorot, joihin pyritään järjestämään Pron ohjausta tarpeen mukaan.

Kesäkausi avataan avoimella Senior Open kisalla.
Seuravierailu Jyväskylästä on ajoittunut perinteisesti toukokuulle.
Kesäkausi sisältää myös seurakilpailuja mm. Jyväskylä, Hämeenlinna, Lahti, Iitti ja Hartola

Syksyllä seniorit päättävät pelikauden yhteisellä tapaamisella, hyvän ruoan ja juoman merkeissä.

Budjetti 3200€

 

 1. Kilpailutoiminta

Seuran ja sen nimittämän toimikunnan tehtävänä on kauden aikana järjestää seuran kilpailuja Kanavagolf Vääksy Oy:n kentällä. Toimikunta vastaa kilpailujen järjestelystä ja johtamisesta. Lisäksi toimikunta aktivoi jäsenistöä tuomaritoimintaan ja varmistaa näin, että seurassa on riittävä määrä seuratuomareita kilpailujen läpiviemiseksi.

Kilpailemisesta vastaavan toimikunnan tehtävänä on ylläpitää jäsenien tasoituksia yhdessä Kanavagolf Vääksy Oy:n caddiemastereiden kanssa ja ottaa tarvittaessa kantaa jäsenistön tasoituksiin liittyviin kysymyksiin.

Tavoitteet kaudelle 2020

 • monipuolisen kilpailutoiminnan tarjoaminen jäsenistölle: järjestetään perinteisiä tasoituskelpoisia golfkilpailuja myöskään rennompia kilpailuja unohtamatta.
 • riittävän seuratuomarien määrän varmistaminen
 • jäsenistön sääntötietämyksen ja pelitaitojen kehittämisen edesauttaminen yhteistyössä muiden toimikuntien ja kapteenien kanssa

Budjetti 3000€

 

11. Naistoimikunta

TOIMENPITEET KAUDELLE 2020

Naistoimikunnan tavoitteena on kehittää ja aktivoida seuramme naisten toimintaa siten, että se antaisi nautinnollisia golfelämyksiä niin vasta aloittaneille kuin aktiivisemmillekin harrastajille ikään katsomatta.

Talviharjoittelukausi

 • Aika: marraskuu-huhtikuu
 • Paikka: Sisäharjoitteluhalli Loukku
 • Sisältö:
  Marras-joulukuussa kerran kuukaudessa ja tammi-maaliskuu kaksi kertaa kuukaudessa naisten oma vuoro. Tällöin tarjolla ilmainen simulaattorin käyttö ja opastus hallin käyttöön.
 • Erikoistapahtuma: Huhtikuussa maksulliset erikoistreenit (pitkät lyönnit, chipit, puttaus)
  Valmistaudutaan ulkokauteen siirtymiseen.

Kesäkausi

 • Aika: touko-syyskuu
 • Toukokuussa avajaiset, päätöskisa syyskuussa
 • Kesäkaudella vähintään kaksi erillistä tapahtumaa kuukaudessa, alustavasti esimerkiksi:
  – Naisten omat lähdöt toukokuussa
  – Golfviikon tapahtumat kesäkuussa
  – Reikäpeliharjoitukset
  – Heinäkuun hellekisa
  – Naisten oma viikkokisa
  – Par3-kisa
  – Lippukisa
 • Tuetaan ViisLeideistä-kilpailuihin osallistuneita, mikäli kyseinen kiertue käynnissä v. 2020
 • Pyritään saamaan Kanavagolfiin Gloria Lady Cup tai AnnaGolf -osakilpailu

Budjetti 2500€

 

 1. Kapteenit

Kanavagolfissa kapteenien tehtäviin kuuluu kehittää ja ylläpitää seuran omaa henkeä, rakentaa yhdessä jäsenistön kanssa golfyhteisöä, mikä tarjoaa kaiken tasoisille pelaajille mielekästä ja kannustavaa toimintaa. Kapteenit toimivat myös uusien jäsenien tukena, kummipelaajina sekä aktiivijäsenten äänenä johtokunnassa. Kapteenien tehtäviin kuuluu ohjeistaa ja valita seuran kummipelaajat. Kilpailutoimikunnan kanssa kapteenit sopivat ja järjestävät sääntö- ja tuomarikoulutuksia. Lisäksi kapteenit edustavat seuraa osallistumalla aikataulujensa puitteissa vuosittaiseen kapteenien ja ladykapteenien päiville. Kapteenit ylläpitävät eri seurojen välisiä suhteita ja yhteyksiä osallistumalla mm. lähiseurojen hallitusten välisiin seuraotteluihin ja ajatustenvaihtotilaisuuksiin. Kapteenit avaavat seuran golfkauden lipunnostoineen avajaiskilpailun yhteydessä ja osallistuvat seuran päättäjäistilaisuuteen kiitospuheineen mahdollisuuksiensa mukaan.

 

 1. Hallintopalkkio ja muut hallintokustannukset

Kanavagolf Vääksy Oy tuottaa Kanavagolf Vääksy ry:lle sen tarvitsemat palvelut kokonaisuudessaan. Seuralla ei ole omaa palkattua henkilökuntaa eikä myöskään laitteistoja / ohjelmistoja toimintansa ja hallintonsa pyörittämiseen.

Hallintopalkkio muodostuu Kanavagolf Vääksy Oy:n tuottamasta työsuoritteesta seuralle ja muista kustannuksista, jotka kohdistuvat seuran toimintaan. Hallintopalkkiossa todellisen jäsenmäärän (31.8.) mukaan laskutettava osuus on 12€/jäsen (alv 0%) ja muiden kustannusten osuus on 10000€ (alv 0%) per/vuosi.

Muut hallintokustannukset muodostuvat kirjanpidosta, tilinpäätöksestä, kokouskuluista, toiminnanpalkkioista ja muista hallinnollisista kustannuksista.

KANAVAGOLF VÄÄKSY RY budjetti 2020 Tulot Menot
Jäsenmaksutulot     90275  
Jäsenmaksumenot liitto     31300
Loukun ylläpito kustannukset   1000 1553
Loukun käyttökulut       6200
           
Seuran kilpailut       3000
Kilpailukorvaukset GKS     750
Edustuspelaajien kilpailukorvaukset   2000
           
Pron koulutus       1000
Naistoimikunta       2500
Junioritoimikunta     10000 15000
Senioritoimikunta       3200
           
Kauden avajaiskisa     1000
Kauden päättäjäiset     1500
           
Golfiin tutustuminen     1000
           
Hallintopalkkio       29228
Muut hallintokustannukset     4000
           
        101275 103231
Kauden tulos (alijäämä)     -1956
 Jaa
Kategoriassa Ajankohtaista